LITE OM KORALLER OCH FÄRGER

Nyligen importerade koraller


CoraroC säljer koraller som under lång tid är anpassade till akvariemiljö. Det du ser i vårat korallbibliotek i färg och form på koraller skall vara fullt möjligt att nå för dig som hobbyist.


Nyligen importerade koraller oavsett om det är "wild caught" eller "maricultured" kommer ha en relativt lång anpassningsfas till akvariemiljön. Dvs de kan byta både färg och form innan de så att säga "tar fart" i akvariet. 


Dina val av vattenparametrar, belysning och övrig teknik kommer påverka korallens färg och form men när du köper en korall från oss kan du vara säker på den trivs och har färger som är fullt realistiska att uppnå i akvariemiljö.


Vår erfarenhet är också att koraller som hållits lång tid i akvariemiljö är mer tåliga mot att tappa vävnad (s.k RTN eller STN).


Här intill du några "omfärgnings-exempel" på importerade koraller. Vilken variant man tycker bäst om får väl ligga hos betraktaren...