Våra parametrar


Vi har målvärden för våra parametrar men har sett att så länge förändringar är långsamma är inte ett exakt värde det intressanta. Nyckeln är stabilitet! Koraller anpassar sig långsamt till nya värden men om förändringen går för fort är det sällan bra. Sedan finns det givetvis yttre gränser för de flesta värden som sällan är bra att passera.


Detta är våra målvärden med lite kommentarer till:

  • KH: Så stabilt som möjligt mellan 6,5-8 dKH. Mäter med Salifert eller Aquaforest KH-test.
  • PO4: Målvärde 0,03-0,1 ppm. Under 0,01 doserar vi fosfat och matar mer. Över 0,15 brukar vi starta någon form av extra fosfatreducering ex. fosfatfilter. Mäter med Hanna checker eller Red Sea.
  • NO3: Målvärde 2-5 ppm. Doserar eller matar mer om vi är under 0,5. Vid värden upp mot 15-20 brukar vi starta någon nitratreducering ex. ett nitratfilter. Mäter med Red Sea eller Salifert.
  • Salthalt: 1.025. Mäter med refraktometer.
  • Ca: Målvärde c:a 400-430 ppm. Mäter med Salifert.
  • Mg: Målvärde 1300-1400 ppm. Mäter med Salifert.

VATTENVÄRDEN/PARAMETRAR